เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่่ท่องเที่ยว