เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน : แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 7 ก.พ. 2565 ]43
2 คู่มือประชาชน : แบบคำขอและยกเลิกใช้น้ำประปา [ 7 ก.พ. 2565 ]65
3 คู่มือประชาชน : แบบคำร้องทั่วไป [ 7 ก.พ. 2565 ]55
4 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย [ 3 ก.พ. 2565 ]43
5 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ก.พ. 2565 ]66