เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]6
2 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2566 ]5
3 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน [ 9 ม.ค. 2566 ]6
4 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลคูเมืองที่ปฏิบัติงสนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการกรณีพิเศษ [ 22 ธ.ค. 2565 ]5
5 ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]16
6 บทความ สขร.ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]49
7 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562ประจำปี2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]50
8 ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 ก.ค. 2565 ]51
9 เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคพ.ศ2564 [ 29 มิ.ย. 2565 ]57
10 ประชาสัมพันธ์ ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า [ 22 มิ.ย. 2565 ]54
11 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]64
12 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]65
13 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]62
14 เอกสารความรูู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/บทความข้อมูลข่าวสาร [ 8 ก.พ. 2565 ]67
15 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 45/2564 และ46/2564 [ 8 ก.พ. 2565 ]66
16 คู่มือร้องเรียนทุจริต [ 27 ม.ค. 2565 ]65
17 ประกาศผู้ชนะแอสฟัลก์ฯดงเกลือเชื่อม รร.บ้านสูงยาง [ 3 ธ.ค. 2564 ]63
18 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2564 ]58
19 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 [ 18 ต.ค. 2564 ]56
20 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 [ 18 ต.ค. 2564 ]60
 
หน้า 1|2|3