เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บทความ สขร.ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]17
2 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562ประจำปี2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]25
3 ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 ก.ค. 2565 ]27
4 เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคพ.ศ2564 [ 29 มิ.ย. 2565 ]27
5 ประชาสัมพันธ์ ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า [ 22 มิ.ย. 2565 ]29
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]39
7 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]37
8 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]36
9 เอกสารความรูู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร/บทความข้อมูลข่าวสาร [ 8 ก.พ. 2565 ]38
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 45/2564 และ46/2564 [ 8 ก.พ. 2565 ]37
11 คู่มือร้องเรียนทุจริต [ 27 ม.ค. 2565 ]37
12 ประกาศผู้ชนะแอสฟัลก์ฯดงเกลือเชื่อม รร.บ้านสูงยาง [ 3 ธ.ค. 2564 ]37
13 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2564 ]36
14 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 [ 18 ต.ค. 2564 ]31
15 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 [ 18 ต.ค. 2564 ]32
16 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 18 ต.ค. 2564 ]33
17 ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ต.ค. 2564 ]37
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2564 ]34
19 ประกาศผลการลดพลังงานเทศบาลตำบลคูเมือง [ 28 ก.ย. 2564 ]33
20 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.ย. 2564 ]37
 
หน้า 1|2|3