เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 3 ก.พ. 2565 ]27
2 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทต.คูเมือง ประจำปี 2564 - 2570 [ 3 ก.พ. 2565 ]27
3 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 27 ม.ค. 2565 ]27
4 คู่มือร้องเรียนทุจริต [ 27 ม.ค. 2565 ]25
5 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.คูเมือง ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]27
6 คู่มือการใช้งานระบบส่วนกลาง Info (ใหม่) [ 3 พ.ค. 2564 ]27
7 คู่มือการใช้งานe-planNacc [ 3 พ.ค. 2564 ]29
8 เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 3 พ.ค. 2564 ]32
9 คู่มือการปฏิบัติการจัดทำคำขของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]29
10 คู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท. [ 3 พ.ค. 2564 ]31